właśnie teraz idziesz przez życie i nie możesz go odłożyć na później.

irvin david yalom

Maciej rajewski

Jestem psychologiem, absolwentem Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz pedagogiem specjalnym.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży.

Poza praktyką prywatną pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego przy Wrocławskim Centrum Zdrowia.

Doświadczenie zdobywałem prowadząc terapię dla osób doświadczających chorób somatycznych , na dziennym oddziale psychiatrycznym dla dorosłych, dziennym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, szkole podstawowej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, w szkołach specjalnych na wszystkich poziomach, przedszkolu integracyjnym, domu dziecka oraz podczas praktyk i wolontariatów w Centrum Neuropsychiatrii, Poradni Leczenia Uzależnień, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym na oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd), według którego standardów etycznych pracuję. 

Swoją pracę poddaję superwizji.

oferta

k

Dorośli

 • depresja
 • trudności w budowaniu relacji
 • kryzysy życiowe
 • problemy emocjonalne
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • inne trudności

Młodzież

 • depresja
 • myśli i próby samobójcze
 • zachowania agresywne
 • trudności wychowawcze
 • trudności szkolne
 • trudne wydarzenia życiowe
 • złe relacje w rodzinie
 • inne trudności

.

pierwsza wizyta i początek współpracy

Zasady ogólne:

Pierwsza wizyta jest wydarzeniem, któremu towarzyszyć może duży lęk. Jest to nie tylko nowe doświadczenie, ale przede wszystkim odsłonięcie swojej intymności- u psychologa dzielimy się wydarzeniami ze swojego życia, również takimi, o których nie wiedzą nawet nasi najbliżsi. W związku z tym należy pamiętać przede wszystkim o dwóch rzeczach:

Psycholog nie ocenia naszego zachowania pod względem moralnym.

Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa- nie trzeba się obawiać, że nasza historia dotrze do osób trzecich.

Osoby dorosła

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjno-poznawczy. Pacjent opowiada o powodach wizyty, a psycholog zadaje odpowiednio dobrane do poruszanego problemu pytania. Decyzja na jakie pytania zostanie udzielona odpowiedź zawsze pozostaje po stronie pacjenta. Pod koniec wizyty zostaje ustalony wstępny cel spotkań i wstępny plan współpracy.

Młodzież

W przypadku młodzieży pierwsze spotkanie wygląda podobnie, jak w przypadku osoby dorosłej. Pacjent opowiada o powodach wizyty, a psycholog zadaje odpowiednio dobrane do poruszanego problemu pytania. Decyzja na jakie pytania zostanie udzielona odpowiedź zawsze pozostaje po stronie pacjenta. Pod koniec wizyty zostaje ustalony wstępny cel spotkań i wstępny plan współpracy.

Do uczestnictwa w konsultacjach potrzebna jest jednak pisemna zgoda opiekuna prawnego, a często rodzice/opiekunowie towarzyszą młodej osobie na początku spotkania.

cennik

Konsultacja psychologiczna

50 min.

140 zł

Psychoterapia

Terapia par

60 min.

180 zł

mASZ PYTANIE ? nAPISZ DO MNIE

Telefon

(+48) 606 963 489

Adres

Białowieska 3/7a      54-234 Wrocław

pierwsza klatka od ul. Legnickiej, przycisk nr 6 w windzie

onserrat Road,

Richmond, BC, Ca