właśnie teraz idziesz przez życie i nie możesz go odłożyć na później.

irvin david yalom

Maciej rajewski

Jestem psychologiem, absolwentem Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz pedagogiem specjalnym.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych.

W szczególności pracuję z osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych, trudności w bliskich relacjach, niskiego poczucia własnej wartości, depresji, osobami chorującymi psychicznie oraz doświadczających zaburzeń osobowości.
Poza gabinetem prywatnym pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego przy Wrocławskim Centrum Zdrowia. Doświadczenie zawodowe zdobywałem na dziennym oddziale psychiatrycznym dla dorosłych, dziennym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego i w innych placówkach.
Stale podnoszę swoje kwalifikację, prowadzone przeze mnie procesy poddaję regularnej superwizji.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd), według którego standardów etycznych pracuję.

oferta

k

Dorośli

 • depresja
 • trudności w budowaniu relacji
 • kryzysy życiowe
 • problemy emocjonalne
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • inne trudności

Młodzież

 • depresja
 • myśli i próby samobójcze
 • zachowania agresywne
 • trudności wychowawcze
 • trudności szkolne
 • trudne wydarzenia życiowe
 • złe relacje w rodzinie
 • inne trudności

.

pierwsza wizyta i początek współpracy

Zasady ogólne:

Pierwsza wizyta jest wydarzeniem, któremu towarzyszyć może duży lęk. Jest to nie tylko nowe doświadczenie, ale przede wszystkim odsłonięcie swojej intymności- u psychologa dzielimy się wydarzeniami ze swojego życia, również takimi, o których nie wiedzą nawet nasi najbliżsi. W związku z tym należy pamiętać przede wszystkim o dwóch rzeczach:

Psycholog nie ocenia naszego zachowania pod względem moralnym.

Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa- nie trzeba się obawiać, że nasza historia dotrze do osób trzecich.

Osoby dorosła

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjno-poznawczy. Pacjent opowiada o powodach wizyty, a psycholog zadaje odpowiednio dobrane do poruszanego problemu pytania. Decyzja na jakie pytania zostanie udzielona odpowiedź zawsze pozostaje po stronie pacjenta. Pod koniec wizyty zostaje ustalony wstępny cel spotkań i wstępny plan współpracy.

Młodzież

W przypadku młodzieży pierwsze spotkanie wygląda podobnie, jak w przypadku osoby dorosłej. Pacjent opowiada o powodach wizyty, a psycholog zadaje odpowiednio dobrane do poruszanego problemu pytania. Decyzja na jakie pytania zostanie udzielona odpowiedź zawsze pozostaje po stronie pacjenta. Pod koniec wizyty zostaje ustalony wstępny cel spotkań i wstępny plan współpracy.

Do uczestnictwa w konsultacjach potrzebna jest jednak pisemna zgoda opiekuna prawnego, a często rodzice/opiekunowie towarzyszą młodej osobie na początku spotkania.

cennik

Konsultacja psychologiczna 50 minut 150 zł
Sesja psychoterapii 50 minut 150 zł

mASZ PYTANIE ? nAPISZ DO MNIE

Telefon

(+48) 728 471 770

Adres

ul. Sudecka 74/27,
53-129 Wrocław

onserrat Road,

Richmond, BC, Ca